Delphi 调整不同分辨率下组件的位置

 • 函数类型: 自定义函数

 • 函数说明:

调整不同分辨率下组件的位置


 • 代码如下: procedure AdjustControlPosition2Dpi(AOwner: TWinControl);
var
 dpi: Integer;
 i: Integer;
begin
 dpi := Screen.PixelsPerInch * 100 div 96;
 for i := 0 to AOwner.ControlCount - 1 do
 begin
  if (AOwner.Controls[i] is TImage) = False then
  begin
   AOwner.Controls[i].Top := AOwner.Controls[i].Top * 100 div dpi;
   AOwner.Controls[i].Left := AOwner.Controls[i].Left * 100 div dpi;
   AOwner.Controls[i].Width := AOwner.Controls[i].Width * 100 div dpi;
  end;
 end;
end; • 用法示例:

无 《学习大师原创文档,请勿转载,侵权必究》

联系电话:
020-00000000
联系电话:
020-00000000
联系电话:
020-12345678